Dokumenty szkoły


Załączniki:
 1. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf (20.10.2021, 09:27) - pobrań: 90
 2. Regulamin dowożenia i odwożenia dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Szubin (20.10.2021, 09:24) - pobrań: 97
 3. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.pdf (20.10.2021, 09:19) - pobrań: 79
 4. Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.pdf (20.10.2021, 09:18) - pobrań: 81
 5. Regulamin zdalnego nauczania.pdf (20.10.2021, 09:18) - pobrań: 78
 6. Regulamin świetlicy.pdf (20.10.2021, 09:17) - pobrań: 83
 7. Regulamin biblioteki szkolnej.pdf (20.10.2021, 09:17) - pobrań: 81
 8. Kalendarz roku szkolnego.pdf (19.10.2021, 12:00) - pobrań: 79
 9. Szkolny Zestaw Podręczników.pdf (19.10.2021, 11:59) - pobrań: 85
 10. Szkolny Klub Wolontariatu SP Kowalewo.pdf (19.10.2021, 11:58) - pobrań: 71
 11. Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP Kowalewo.pdf (19.10.2021, 11:57) - pobrań: 84
 12. Regulamin Rady Rodziców SP Kowalewo.pdf (19.10.2021, 11:56) - pobrań: 79
 13. Regulamin Rady Pedagogicznej SP Kowalewo.pdf (19.10.2021, 11:56) - pobrań: 79
 14. Statut SP Kowalewo.pdf (19.10.2021, 11:55) - pobrań: 81
 15. Szkolny Program wychowawczo-Profilaktyczny.pdf (19.10.2021, 11:52) - pobrań: 86
Opublikował: Adam Hak
Publikacja dnia: 19.10.2021, 10:40
Dokument oglądany razy: 1 615
Podpisał: Robert Zdralek
Dokument z dnia: 19.10.2021