Dokumenty szkoły

To jest archiwalna wersja strony z dnia 19.10.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja

Załączniki:
 1. Regulamin oceny pracy nauczyciela.pdf (21.11.2023, 11:44) - pobrań: 97
 2. Regulamin ZFŚS - aktualizacja z 21.11.2023.pdf (21.11.2023, 11:43) - pobrań: 84
 3. Kalendarz roku szkolnego 2023/2024.pdf (21.11.2023, 11:42) - pobrań: 89
 4. Szkolny zestaw podręczników 2023/2024.pdf (21.11.2023, 11:41) - pobrań: 85
 5. Statut-SP-Kowalewo-aktualizacja-z-14.09.2023.pdf (21.11.2023, 11:39) - pobrań: 83
 6. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.pdf (21.11.2023, 11:38) - pobrań: 84
 7. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf (20.10.2021, 09:27) - pobrań: 242
 8. Regulamin dowożenia i odwożenia dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Szubin (20.10.2021, 09:24) - pobrań: 280
 9. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.pdf (20.10.2021, 09:19) - pobrań: 226
 10. Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.pdf (20.10.2021, 09:18) - pobrań: 237
 11. Regulamin zdalnego nauczania.pdf (20.10.2021, 09:18) - pobrań: 229
 12. Regulamin świetlicy.pdf (20.10.2021, 09:17) - pobrań: 240
 13. Regulamin biblioteki szkolnej.pdf (20.10.2021, 09:17) - pobrań: 233
 14. Szkolny Klub Wolontariatu SP Kowalewo.pdf (19.10.2021, 11:58) - pobrań: 216
 15. Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP Kowalewo.pdf (19.10.2021, 11:57) - pobrań: 254
 16. Regulamin Rady Rodziców SP Kowalewo.pdf (19.10.2021, 11:56) - pobrań: 232
 17. Regulamin Rady Pedagogicznej SP Kowalewo.pdf (19.10.2021, 11:56) - pobrań: 237
Opublikował: Adam Hak
Publikacja dnia: 19.10.2021, 10:40
Dokument oglądany razy: 3 777
Podpisał: Robert Zdralek
Dokument z dnia: 19.10.2021