Status prawny szkoły

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie jest jednostką organizacyjną Gminy Szubin, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.


Organ prowadzący szkołę - Gmina Szubin.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.


Opublikował: Adam Hak
Publikacja dnia: 19.10.2021, 12:22
Dokument oglądany razy: 2 435
Podpisał: Robert Zdralek
Dokument z dnia: 19.10.2021